Frez - profil falisty"Economy"


  Model A B C D R1 R2 R *
27.53 12 6 32 3 6
31.8 14.28 8 32 3.18 z łożyskiem